راهنمای Open VPN

نحوه نصب و تنظیم در Mac:

۱- ابتدا نرم
افزار TunnelBlickرا
از لینک مقابل دریافت و نصب کنید: دریافت نرم افزار

۲- فایل تنظیمات سرورها را از لینک مقابل دریافت کنید

فایل تنظیمات


۳- محتویات فایل تنظیمات را از حالت زیپ خارج کرده و هر کدام از فایل ها را اجرا کنید تا به لیست سرورها اضافه شوند.۴- در کنار ساعت Mac روی آیکن   TunnelBlickکلیک کرده و سرور مورد نظر را انتخاب و ... connect را بزنید.